Even voorstellen…

Ik ben Eva Muselaers, woon in Nuenen met mijn man en twee kinderen. Ik heb de middelbare Vrije School in Eindhoven gevolgd. Hierna ben ik gestart met de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de HAN in Nijmegen. Na deze te hebben afgerond (2007) ben ik aan het werk gegaan als pedagogisch medewerker bij verschillende zorginstellingen voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand en gedragsproblemen.

In 2010 ben ik gestart met de opleiding tot Psychomotorisch Kindertherapeut (PMKT). Deze studie maakte dat ik mijn interesse in het lichaam, spel en gedrag kon combineren. Tijdens de opleiding heb ik geleerd dat het ‘in beweging zijn’ zoveel meer kan brengen dan alleen motorische vooruitgang. Ik voel me verbonden met kinderen en kan zelf ook nog zó genieten van ‘het spelen’.

Naast het werk in eigen praktijk, werk ik als psychomotorisch kindertherapeut bij Koninklijke Kentalis. Ik ben een geregistreerd vaktherapeut, en ik ben aangesloten bij een intervisie groep en volg regelmatig cursussen.

Cursussen o.a. Rots en Water training (Gadaku instituut,2013) Sherborne bewegingspedagogiek (Sherborne, 2014) Sensorische informatie verwerking (RINO, 2018) Systeemtherapie en vaktherapie (Windesheim, 2019), Duplo(p) familie opstellingen (2021), Boksend opvoeden (2021)