Vergoedingen

Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de hulp en zorg aan kinderen en hun ouders. Dit betekent dat de vergoeding van zorg in veel gevallen via de gemeente loopt. Dit kan betekenen dat de zorg voor uw kind gedeeltelijk of volledig vergoed wordt door de gemeente. Kinderpraktijk ‘de Opstap’ heeft contracten met de gemeenten Nuenen, Son en Breugel, Geldrop, Mierlo, en Helmond.

Psychomotorische kindertherapie wordt gedeeltelijk vergoed door verschillende zorgverzekeraars in het aanvullende verzekeringspakket. Het valt meestal onder alternatieve geneeswijzen, anders onder vaktherapie. Raadpleeg uw polis wat voor u van toepassing is. Meer informatie over de maximale vergoeding voor vaktherapie per zorgverzekeraar kunt u vinden op de site van zorgwijzer.

Als u niet voor vergoeding in aanmerking komt, kunt u de gemaakte kosten mogelijk aftrekken als bijzondere ziektekosten bij uw belasting aangifte.

Ouders verplichten zich met het ondertekenen van het behandelcontract tot het zorg dragen voor de betaling van de maandelijkse factuur. Bij behandeling op locatie kunnen in sommige gevallen reiskosten en/of huurkosten in rekening gebracht worden. Dit zal altijd voorafgaand aan de therapie worden besproken. Aan bovenstaande teksten en onderstaande tabel kunnen geen rechten worden ontleend.

Tarieven

Omschrijving Tarief
Oriënterend kennismakingsgesprek kostenloos
Anamnese ouders/verzorgers 60 min. € 75,-
Therapiesessie 45 min +15 min rapportage. € 75,-
Schrijven van het onderzoeksrapport met behandelplan 120 min. incl. gesprek € 150,-
Schrijven van een tussen- of eindevaluatie 60 min. incl. gesprek € 75,-
​Observatie of overleg op school 60 min. € 75,-